(Tiếng Việt) Chùa Bửu Lâm Đắk Glong khởi công xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo

86

对不起,此内容只适用于越南文