Xóa tài khoản Gmail

85

Một số lưu ý trước khi xóa tài khoản Google

Sau khi xóa tài khoản Google, bạn sẽ KHÔNG sử dụng được một số dịch vụ:

 • Dịch vụ yêu cầu đăng nhập Gmail, Drive và Calendar.
 • Các dữ liệu liên kết với tài khoản của bạn như email, hình ảnh và hồ sơ giao dịch.
 • Đăng ký và nội dung như phim và TV Show bạn đã mua trên YouTube.
 • Nội dung bạn đã mua trên Google Play như phim, game, nhạc.
 • Tất cả các thông tin bạn đã lưu trên trình duyệt Chrome.
 • Tên người dùng Gmail của bạn. Sau khi xóa Tài khoản Google, bạn không thể sử dụng lại tài khoản này và không thể tạo Tài khoản Google mới có cùng tên người dùng đã bị xóa trước đó.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng địa chỉ Gmail của mình để đăng nhập vào các dịch vụ khác hoặc nếu bạn sử dụng địa chỉ đó để khôi phục mật khẩu, nhớ cập nhật thông tin của bạn trên các dịch vụ đó trước khi xóa Tài khoản Google.

– Với thiết bị Android:

Nếu không có tài khoản Google bạn không thể truy cập một số ứng dụng và dịch vụ trên thiết bị Android như:

 • Google Play: Bạn không thể tải hoặc cập nhật ứng dụng hoặc game trên app Play Store. Ngoài ra bạn cũng không thể nghe nhạc, xem phim, đọc sách… mà bạn đã mua trên Google Play. Trong đó bao gồm cả nhạc bạn đã mua bên ngoài Google Play được tải lên kho lưu trữ nhạc của bạn. Tiến trình trò chơi, thành tích và các dữ liệu khác được liên kết với Tài khoản Google của bạn trong Google Play Game có thể bị mất
 • Danh bạ: Bất kỳ danh bạ được lưu trữ trên tài khoản Googel sẽ bị mất. Ngoài ra danh bạ sẽ không đồng bộ với thiết bị nữa.
 • Drive: Bạn không thể lưu các dữ liệu như hình ảnh, tài liệu… trên Drive hoặc sao lưu các dữ liệu này thông qua Android Backup Service.

– Với Chromebook:

Sau khi xóa tài khoản Google, bạn không thể tìm hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Chromebook:

 • Bất kỳ ứng dụng Chrome nào cũng bị xóa hết, bao gồm cả ứng dụng miễn phí và trả phí.
 • Các tiện ích mở rộng Chrome cũng bị xóa, bao gồm cả tiện ích mở rộng trả phí và miễn phí.

Tuy nhiên bạn có thể sử dụng Guest mode để đăng nhập Chromebook nếu tài khoản Google đã bị xóa.

Bước 1: Đăng nhập Tài khoản Google của bạn. Nếu vô tình quên mất mật khẩu đăng nhập, bạn có thể reset lại mật khẩu Gmail.

Đăng nhập Tài khoản Google của bạn

Bước 2: Nhấp chọn Dữ liệu & Cá nhân hóa.

Tìm mục Dữ liệu & Cá nhân hóa trong tài khoản Google

Bước 3: Trong trang xuất hiện, cuộn xuống tìm mục Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn (Delete your a services or your account).

Tìm mục Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn

Bước 4: Trên giao diện Xóa dịch vụ hoặc tài khoản, chọn Xóa tài khoản Google của bạn (Delete your Google Account).

Chọn Xóa tài khoản Google của bạn

Bước 5: Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển sang giao diện mới, tại đây hãy nhập lại mật khẩu hiện tại của tài khoản Gmail đang dùng. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang giao diện kế tiếp.

Nhập lại mật khẩu hiện tại của tài khoản Google đang dùng

Bước 6: Xem lại nội dung bạn chuẩn bị xóa, đọc kĩ và đánh tích chọn 2 hộp ở phía dưới trang. Xong xuôi thì chọn Xóa tài khoản là xong.

Đọc kĩ và đánh tích chọn 2 hộp xác nhận ở phía dưới trang rồi chọn Xóa tài khoản là xong

Lưu ý: Nếu xóa tài khoản Google, bạn không có quyền truy cập dữ liệu của mình. Do đó bạn nên tải dữ liệu của mình về trước khi xóa tài khoản.