Truyền thống tri ân và báo ân

37

  Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đã được Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh kết hợp Ban Quản trị Tổ đình Từ Nghiêm – Văn phòng PBNG TW tổ chức vào ngày 01/3/2020.
Tuy chỉ tổ chức nội bộ nhưng với tinh thần tri ân – báo ân, chư Tôn giáo phẩm Ni trong PBNG TW và TP. Hồ Chí Minh, PBNG các quận huyện và các tự viện cùng về dâng nén tâm hương tưởng niệm góp phần vào những thành tựu của buổi lễ.

Đức Kiều Đàm Di tên đầy đủ theo Pàli ngữ là Mahàpajàpati Gotami. Hán ngữ phiên âm Ma-ha Ba-xà-ba-đề, nghĩa là Đại Ái Đạo, sinh trưởng tại Devadaha, nước Câu Ly, một nước nhỏ đối diện với Ca Tỳ La Vệ, con của vua Thiện Giác, em của hoàng hậu Maya. Sau khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa được bảy ngày, hoàng hậu Maya qua đời, Kiều Đàm Di trở thành di mẫu, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng Thái tử khôn lớn.

Ngài Đại Ái Đạo cũng là một điển hình về lòng quyết tâm cầu đạo. Trong dịp Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai khi vua Tịnh Phạn qua đời, bà đã ba lần cầu xin Đức Phật cho phép xuất gia, nhưng cả ba lần đều bị khước từ. Khi Phật rời hoàng cung để đến Tỳ Xá Ly, bà cùng 500 Thích nữ của thành Ca Tỳ La Vệ, vượt suối băng rừng chẳng ngại khó khăn gian khổ, vượt qua chặng đường đầy cát bụi chông gai với hình thức đầu trần chân đất để thể hiện quyết tâm và tìm đến nơi Phật đang cư trú xin xuất gia. Nhìn thấu được sự quyết tâm và lòng thành đó cùng với sự khẩn cầu của Ngài Anan mà Đức Phật đã cho phép người nữ được xuất gia, việc làm này là dấu ấn tiên phong trong lịch sử tôn giáo (thể hiện tinh thần bình đẳng cho nữ giới vì thời cổ đại, thân phận của phụ nữ không chỉ nhỏ bé mà còn bị cho là kém phẩm chất, không thích hợp cho việc tu hành). Ngài là vị Tỳ kheo ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế và đã chứng đắc quả vị A la hán.

Cuộc đời của Tổ Ni là tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo. Lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ nhằm tri ân Ngài đã mở ra con đường cho nữ giới được xuất gia, được tu tập theo đạo giác ngộ giải thoát cũng là để học theo tấm gương đạo hạnh mà Ngài để lại. Từ ý nghĩa này, năm 1956, cố Sư trưởng Như Thanh tiên phong cùng chư Ni tiền bối thống nhất chọn ngày mùng 08/2 âm lịch (ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia) làm ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni tổ chức tại trụ sở Ni bộ Bắc Tông – Tổ đình Từ Nghiêm (Quận 10, TP.HCM). Năm 2009, PBNG TW được thành lập, Ban Thường trực HĐTS cho phép PBNG các tỉnh luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm.

Lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là một truyền thống tốt đẹp của Ni giới trong toàn quốc, cũng là dịp cho hàng hậu học Ni lưu biết rõ cội nguồn. Qua đó giúp khai mở trí tuệ, cùng khuyến khích nhau tu học, chia sẻ tình thân và kinh nghiệm thực hành lời Chư Phật và Thánh Tổ dạy, theo bước chân Sơ Tổ Ni để xứng đáng là con cháu của các Ngài trên bước đường xuất thế hiển dương Chánh pháp, trì giữ mạnh mạch Như Lai.

Uyển Nhã