Tìm đọc Hoa Đàm số 83 – Kính mừng đại lễ Vu lan

79

Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức đến thăm và cúng dường Trường hạ Ni giới Pháp Lộc 4
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Hương Trầm 5
Lớp học luật đầu tiên Hoa Đàm 8
Gian hàng tiện ích 0 đồng Diệu Nghĩa 13
Hạ trường Dược Sư nơi tìm về của hành giả an cư Vân Phàm 18
Cái tâm của nữ doanh nhân Phật tử Diệu Quang 24
Hồng vàng dâng tặng mẹ cha Huệ Tâm 30
Thư dâng Mẹ Trung Sương 32
Thầm niệm tên Ngài TKN Như Minh 39
Cuộc đời Tôn giả Rāhula trong kinh tạng Nikaya (phần 2) Dung Từ 50
Tìm về bản thể tịnh minh TKN Phước Giác 63
Cầu mong mẹ sống thật lâu Vũ Vũ 68
Viết cho mẹ những ngày mưa gió Duy Nguyễn 73
Văn tế Mẹ Sư Trưởng Như Thanh 86
Nước tương măng cụt món chấm đặc biệt Hoàng Lộc 92

 

Liên hệ mua và đặt báo : Tổ đình Huê Lâm
680 Hồng Bàng, P.2, Q.11, TP.HCM
ĐT: (028) 3960 8770
Email: goibaihoadam@gmail.com
Website: www.dacsanhoadam.co