Tiền Giang: Khoá tu Bát quan trai tại Tịnh xá Ngọc Nguyên

60

Sáng 04/10/2020 (18/08/Canh Tý), Sư cô Thành Liên – Trụ trì Tịnh

335, Đường Lê Văn Duyệt, Tổ 17, Khu 2, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, TT. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang

xá Ngọc Nguyên (Thị trấn Cái Bè, Tiền Giang) tổ chức khoá tu Bát quan trai cho đông đảo Phật tử tham dự tu học.

Bắt đầu với nghi thức sám hối Tam nghiệp, lãnh thọ 8 giới để tu học, hành giả được hướng dẫn niệm Phật kinh hành, dự nghe Pháp thoại, thọ trai chánh niệm để luôn an trú thân và tâm trong chánh pháp.

Giờ học pháp buổi sáng, đại chúng được lắng nghe pháp thoại do SC. Thành Liên chia sẻ về công đức tu tập Bát quan trai giới. Trong 24 giờ thân khẩu ý của người thọ giới có đủ duyên lành để trở về với sự thanh tịnh, luôn chánh niệm và tỉnh thức, an trụ tâm, xa lìa vọng tưởng đảo điên.

Buổi chiều, đại chúng cung thỉnh Hoà thượng Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang quang lâm, thuyết giảng về chủ đề Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm xứ là 4 phép cơ bản về sự tỉnh thức, hành giả cần tu tập để được an lạc và giải thoát. Tứ niệm xứ là 4 nơi mà hành giả thường để tâm nhớ nghĩ đến, quán chiếu nhận ra thật tánh, đoạn trừ tham, sân, si, chấp ngã, chấp pháp. Tứ niệm xứ gồm: 1.Quán thân bất tịnh. 2.Quán thọ thị khổ. 3.Quán tâm vô thường. 4.Quán pháp vô ngã.

Qua lời giảng thuyết của Hòa thượng, đại chúng đã nắm hiểu được tinh yếu trong tu tập Tứ Niệm Xứ để tâm trụ vào định,  ngộ ra cái không sinh không diệt nơi chính mình, đồng thời thấy vạn pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Như lời Đức Phật khẳng định trong Kinh Niệm Xứ thuộc Trung bộ 1: “Người nào tu tập Bốn niệm xứ này: Đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn”.

Nhân khóa tu lần này, Sư cô Thành Liên cùng quý Phật tử thực hiện nghi thức phóng sanh cá tại đạo tràng Ngọc Nguyên.

Ngọ thời đã đến quý Phật tử tụng kinh cúng dường Tam bảo và dùng cơm trong chánh niệm.

Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ