Tạm hoãn Hội thảo Nghi lễ Phật giáo lần thứ III năm 2020

51

Hôm qua, 17-9, HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo T.Ư đã ký thông báo về việc tạm hoãn Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III – năm 2020.

Nội dung thông báo.