20 C
Ho Chi Minh City
T3, 19 Th1 2021 - 2564

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Trở thành tu sĩ từ một khóa tu

Tôi đến thiền viện Trí Đức Ni (Long Thành, Đồng Nai) vào một ngày cuối hạ, hôm ấy có khóa tu thiền của Phật...
Scroll Up