Quỹ Đạo Phật Ngày Nay:
Trao tặng yêu thương cho người khiếm thị tại TP. HCM

530

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2017, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay do TT. Thích Nhật Từ sáng lập, chiều ngày 30/8/2017 (9/7 AL.2017) đã tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương” cho khoảng 700 người khiếm thị tại chùa Giác Ngộ. Nhà tài trợ chính cho chương trình là Quỹ Phật Tâm CaliFornia Hoa Kỳ (Buddha Heart Foundation, 10,000 Mỹ kim) cùng với Phật tử Giác Kim Phúc (50 triệu), mỗi phần quà trị giá khoảng 400 ngàn đồng cho những người kém may mắn.

Nhân dịp này TT. Thích Nhật Từ đã chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: “Ánh sáng Phật pháp”.

Thượng tọa đã trích một bài Sám nguyện mà tác giả là Thiền sư Thích Nhất Hạnh được sáng tác vào khoảng 1956. Lúc đó Thiền sư là một giảng viên trẻ của Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Bài Sám nguyện được Thiền sư biên soạn và đặt tựa mới vào năm 1990: ‘’Phòng hộ, chuyển hóa’’.

Để đánh dấu những đóng góp to lớn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam lần thứ 4. Thượng tọa đã chọn một bài Sám của Ngài để cho thấy rất rõ trường phái hành trì của Làng Mai do Thiền sư khởi sướng là rất đặc sắc.

Bài Sám nguyện này chỉ phản ánh một phần trong phạm vi rất nhỏ những đóng góp cải cách Phật giáo to lớn của Thiền sư cho tất cả chúng ta.

Bài sám nguyện gồm 12 khổ thơ mỗi khổ thơ gồm có 4 câu. Bài mới tĩnh lược còn có 9 khổ thơ và nội dung phần thứ 2 hoàn toàn thay đổi, chỉ có 4 khổ thơ đầu được giữ lại, 8 khổ thơ trong phần nguyên tác thập niên 60 bỏ đi và thế vào 5 khổ thơ mới có nội dung thực tập thiền.

Thượng tọa đã phân tích 9 khổ thơ với 6 nội dung chính sau: i) Lưu ánh từ quang; ii) Chuyển hóa tham sân và si; iii) Quay về Phật pháp; iv) Thực tập chánh niệm; v) Tịnh độ hiện tiền. vi) Phát nguyện độ sinh.

Sau phần chia sẻ Phật pháp là đại diện Nhà tài trợ chính cho chương trình Quỹ Phật Tâm CaliFornia Hoa Kỳ (Buddha Neart Foundation) đã có đôi lời phát biểu, sau đó phần trao tặng quà cho bà con khiếm thị đã được diễn ra trong niềm hoan hỷ.

Giác Hạnh Hoa (daophatngaynay)