Phân ban Ni giới TP.HCM thăm, sách tấn trường hạ Ni

53

Sáng qua, 12-7, chư Ni Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã cử 5 đoàn gồm chư tôn giáo phẩm Ni đến thăm, sách tấn và cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến 23 trường hạ Ni trên địa bàn TP.HCM.

Chư Ni niêm hương Tam bảo

Đoàn Phân ban Ni giới TP.HCM (đoàn I) do NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, sách tấn hành giả và cúng dường các trường hạ Ni trên địa bàn Q.10, Q.11, Q.6, H.Bình Chánh.

Cùng đi với đoàn có NT.Thích nữ Như Thảo, UVTT Ban Trị sự, Phó trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP, cùng chư tôn đức Ni Thường trực Phân ban Ni giới TP và Phật tử các tự viện TP.

Đoàn đã đến chùa Huê Lâm (Q.11) niêm hương, đảnh lễ Giác linh cố NT.Thích nữ Như Thanh, nguyên Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông, viện chủ tổ đình Huê Lâm (Q.11), Từ Nghiêm (quận 10); đảnh lễ Giác linh NT.Thích nữ Như Châu, nguyên Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM và cúng dường trường hạ an cư tại chỗ chùa Huê Lâm, nơi có trên 50 hành giả an cư.

Đoàn đã đến cúng dường các trường hạ tổ đình Từ Nghiêm (Q.10) nơi có 32 hành giả; trường hạ Bồ Đề Lan Nhã (Q.6) có 83 hành giả; trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM nơi có 325 hành giả; Trường hạ chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh), với 220 hành giả và trường hạ chùa Liên Hoa (H.Bình Chánh), nơi có 150 hành giả.

Ban lời sách tấn đến chư hành giả Ni tại các trường hạ Bồ Đề Lan Nhã, NT.Thích nữ Từ Nhẫn nhắc nhở chư Ni trong ba tháng an cư là thời gian quan trọng để chư hành giả thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Thời gian tập trung tu tập “phản quan tự kỷ” để có được những bước tiến trên con đường tu tập.

Ni trưởng chúc cho chư hành giả Ni, sau ba tháng an cư “chúng ta đem sự tu, sự chứng của mình để hoằng hóa lợi sanh làm theo lời Đức Phật dạy; Giúp cho Phật tử được hiểu biết về Phật pháp và lợi lạc qua những kinh nghiệm thực tế từ sự tu tập của mình”, NT.Thích nữ Từ Nhẫn sách tấn.

Như Danh (Giác Ngộ Online)