28 C
Ho Chi Minh City, VN
CN, 29 Th3 2020 - 2563

Lược sử Nữ tôn giả Mahàpajàpati Gotami

Câu chuyện xúc động về di mẫu Mahàpajàpati Gotami (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) bắt đầu từ rất xa xưa, thuở Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế. Một...

Món ăn tinh thần của Phật tử

HĐ " Không khí mùa Xuân vẫn còn đọng lại đâu đây trên khuôn mặt người làm báo chúng tôi, khi được Ni sư...

Ni đoàn dấn thân hành đạo

HĐ  Từ ngàn xưa cho đến ngàn năm sau, không ai có tâm bình đẳng giới tính, chỉ có Đức Phật, bậc Cha lành...

Có một con đường

HĐ  Đứng trước biển Phật pháp mênh mông vô tận đâu là bờ không thấy, chỉ thấy một chân trời xa xăm... Trong biển luân...

Giới Hạnh Viên Dung- Hưong Sen Lan Tỏa

Là Sứ Giả Như Lai, hành Bồ Tát Đạo, Ni Sư tích cực đi thăm các trại Tù, nhà giam các phạm nhân, đặc...

Vai trò của phụ nữ trong Phật giáo

Thái độ xã hội đối với phụ nữ đã được đánh dấu bởi sự kỳ thị hậu thuẫn bởi thành kiến và ảnh hưởng tôn giáo. Cho nên, kỳ thị phụ nữ chắc chắn là nét chung...

Vấn đề bình đẳng nam nữ trong đạo Phật có cần đặt ra không

Việc bình đẳng nam nữ trong Phật giáo đã được đặt ra ở vài nơi trên thế giới như ở Đài Loan và Hàn Quốc đã làm xôn xao dư luận, gây rúng động...

Đóa Hoa Vạn Hạnh – Ni Trưởng Thích Nữ Giác Hương, Trụ Trì Chùa...

1. Thân thế: Năm 1944 (Giáp Thân), theo nhân duyên tục đế, Ni trưởng được sanh ra trong dòng họ Lê, ở tỉnh Quảng Nam. Cha...

Bát kỉnh pháp trong Kinh Mahàpajàpatì Gotamì (phần 2)

HĐ  Đức Phật là bậc đại trí, những gì Ngài nói và làm đều là chân lý. Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, từ đêm...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Bát-nhã-ba-la-mật-đa

Bát-nhã-ba-la-mật-đa (zh. 般若波羅蜜多, sa. prajñāpāramitā, en. perfection of wisdom/insight, de. Vollkommenheit der Weisheit/Einsicht/Erkenntnis) có nghĩa là sự toàn hảo (sa. pāramitā, en. perfection) của Bát-nhã (sa. prajñā). Cũng được gọi ngắn là Bát-nhã-ba-la-mật. Từ nguyên Truyền thống Đại thừa Đông...