Ni giới trong sự phát triển ngôi nhà Giáo hội

482

Phân ban Ni giới T.Ư trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN được thành lập từ năm 2009, hiện nay Phân ban Ni giới T.Ư đã thành lập được 45/63 Phân ban Ni giới tỉnh, thành.

Qua hai nhiệm kỳ hoạt động, Phân ban Ni giới T.Ư đã thực hiện thành tựu nhiều hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực quản lý, thống kế các tự viện Ni, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, từ thiện xã hội….

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã ký quyết định số 104/QĐ.HĐTS, ngày 12-6-2018, chuẩn y thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới T.Ư (nhiệm kỳ 2017-2022) với 127 thành viên, do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện làm Trưởng Phân ban.

Lễ công bố quyết định nhân sự Phân ban Ni giới T.Ư vào ngày 26-12-2018 tại Văn phòng II TƯGH. Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022, với 46 vị, trong đó có nhiều vị Ni trẻ đầy đủ phẩm hạnh, trình độ về Phật học, thế học thuộc các hệ phái GHPGVN tại các tỉnh thành được cơ cấu vào Ban Thường trực.

Theo Giác Ngộ Online