Ni giới Quảng Nam đảnh lễ chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng trước khi kiết giới an cư 3 tháng

14

Ngày 02/6/2020 (11/4 nhuận Canh Tý) đoàn Ni giới Quảng Nam đã đến đảnh lễ chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng để nương cầu giáo pháp trước khi kiết giới an cư 3 tháng tại các trường hạ.

Đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ

Đoàn có NT.Thích Nữ Hạnh Chơn – Chứng minh Phân ban Ni giới PG tỉnh Quảng Nam; NT.Thích Nữ Giải Thiện – UVTT BTS, Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh; NT.Thích Nữ Nhật Tân – UVTT BTS, Phó Phân ban Ni giới PG tỉnh, tháp tùng còn có chư Ni trụ trì các chùa trong tỉnh đã đến chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên và đến chùa Hưng Quang (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đảnh lễ Hòa thượng Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trụ trì chùa Hưng Quang.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Nam có 5 đạo tràng chuẩn bị kiết giới an cư vào sáng ngày 16-4 nhuận ÂL, trong đó 2 đạo tràng dành cho chư Tăng tại chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) và tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An); có 3 đạo tràng dành cho chư Ni tại 3 địa điểm: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An), chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn).

Quang Thông (phatgiaoquangnam)