Ni đoàn hòa hợp như sữa với nước

104

HĐ  Cơn gió Đông lùa vào khe cửa, ngoài kia những tia nắng vàng vọt yếu ớt, trải dài trên ngàn cây nội cỏ. Đàn chim sẻ ríu rít reo vang, như vui mừng đón chào các bậc Tôn túc, cùng Chư Ni các nơi tựu về Thành đô để dự lễ Tổng kết công tác Phật sự của Phân Ban Ni Giới, thuộc Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Muốn cho Giáo đoàn lớn mạnh, nên Chư Tôn Thiền Đức Giáo phẩm trong Giáo hội đã tạo mọi điều kiện cho Ni Giới có chỗ đứng. Quí Ngài đã cho thành lập Phân ban Ni Giới để Chư Ni quản lý và nâng đỡ sách tấn các Ni trẻ sinh hoạt nhịp nhàng gắn bó với Chư Tôn Thiền Đức Ni. Hôm nay Đại hội, Chư Ni trẻ có dịp được gần gũi Chư vị Tôn túc để học hỏi thêm những kinh nghiệm về tu học, về cách xử thế, làm thế nào để thâu đạt nhân tâm Phật tử, hướng dẫn Phật tử trở về con đường Chơn, Thiện, Mỹ. Còn các bậc Tôn Đức Ni, hội ngộ nhau để thăm viếng cũng như chia sẻ cho nhau những thành quả của mình đã thâu thập trong năm qua. Trước thềm năm mới, năm 2016 quí Ngài gặp lại, chúc mừng cho nhau những lời thân thương đầy đạo vị.

“Hôm nay Đại hội thật sum vầy
Tình nghĩa đệ huynh mãi đong đầy
Lạp trưởng niên cao vì hậu tấn
Quí Ngài hoan hỷ nguyện đắp xây.”

Nhớ lại thuở xa xưa Đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu, nơi thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, vua Ajàtasattu (A Xà Thế) con bà Vi Đề Hi, trị vì nước Magadha (Ma Kiệt Đà) muốn chinh phục dân Vajji (Bạt Kỳ). Vua tự nói:”Ta quyết tiêu diệt dân Bạt Kỳ, ta sẽ làm cho dân Bạt Kỳ diệt vong”. Vua A Xà Thế mới sai Đại thần nước Ma Kiệt Đà là Vassakara (Vũ Xá) đến đảnh lễ, vấn an Đức Thế Tôn. Vũ Xá vâng lời Vua A Xà Thế rời khỏi kinh thành Vương Xá hướng về Linh Thứu sơn. Đến nơi Đại thần Vũ Xá đảnh lễ vấn an Đức Thế Tôn có được ít não, ít bệnh, khinh an, lạc trú chăng? Sau khi chào hỏi, thăm viếng Đức Thế Tôn xong Đại thần Vũ Xá ngồi xuống một bên Phật và bạch rằng: ”Bạch Tôn giả Gotama, Vua nước Ma Kiệt Đà là Đại vương A Xà Thế muốn đem binh chinh phạt và tiêu diệt dân Bạt Kỳ. Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn quay sang hỏi Tôn giả Ananda:
– Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạt Kỳ thường hay tụ họp đông đảo không?

– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe như thế.
– Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạt Kỳ tụ họp trong ý niệm đoàn kết và giải tán trong ý niệm đoàn kết hay không?
– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe dân Bạt Kỳ tụ họp và giải tán trong ý niệm đoàn kết.
– Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạt Kỳ không ban hành những luật lệ không được ban hành, không huỷ bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Bạt Kỳ như đã ban hành thời xưa không?
– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe dân Bạt Kỳ làm đúng như thế.
– Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạt Kỳ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão và nghe theo lời dạy của các vị ấy không?
– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe dân Bạt Kỳ tôn trọng và vâng lời chỉ dạy của các bậc trưởng lão như thế.
– Này Ananda, ngươi có nghe trong xứ Bạt Kỳ có những vụ bạo động và hãm hiếp không?
– Bạch Đức Thế Tôn dân Bạt Kỳ sống rất bình an, không có sự bạo động và hãm hiếp.
– Này Ananda dân Bạt Kỳ có biết bảo vệ Tông miếu Tổ tiên họ hay không?
– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe họ rất tôn trọng và bảo vệ những gì mà Tổ tiên họ tạo nên.
– Này Ananda, ngươi có nghe dân Bạt Kỳ biết tôn trọng cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng Tu sĩ đạt đạo không?
– Bạch Đức Thế Tôn con có nghe dân Bạt Kỳ biết cúng dường và chịu học hỏi các bậc đạt đạo.
Bạch Đức Thế Tôn đối với bảy việc Đức Thế Tôn vừa nêu, dân Bạt Kỳ đều chấp hành đúng, hội họp và giải tán trong sự đoàn kết hòa hợp.
Này Ananda dân Bạt Kỳ chỉ thực hiện một trong bảy pháp này, thì dân xứ ấy đã được cường thịnh, huống chi họ thực hành được bảy pháp mà ta vừa nêu, tức là dân Bạt Kỳ không hề bị tổn giảm mà rất cường thịnh. Này Ananda ngày xưa Như Lai đã từng dạy cho giới lãnh đạo ở Bạt Kỳ về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc gia họ không bị suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp.

1. Chuyên cần hội họp
2. Hòa hợp và đoàn kết
3. Tôn trọng pháp chế đã ban hành
4. Tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng
5. Không bạo động và hiếp đáp
6. Biết tôn trọng tông miếu tổ tiên
7. Tôn kính các bậc đạt đạo.

Thì ra họ vẫn còn thi hành bảy pháp bất thoái ấy. Như Lai tin rằng nước Bạt Kỳ vẫn còn cường thịnh. Như Lai nghĩ rằng nước Ma Kiệt Đà không thể đánh chiếm được nước họ. Chiều hôm ấy Đức thế Tôn nhờ Tôn giả Ananda triệu tập các vị Khất sĩ về núi Linh Thứu, để Ngài chỉ dạy bảy phương pháp giữ gìn cho Chánh pháp và Giáo đoàn không bị suy thoái. Khi Đại chúng nhóm họp xong, Đức Thế Tôn nhìn hội chúng mỉm cười và nói:” Các vị Khất sĩ hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ dạy bảy phương pháp để giữ gìn Chánh pháp được lâu dài.
1. Các vị thường xuyên gặp mặt nhau trong buổi họp đông đủ, để học hỏi và luận bàn về Chánh pháp.
2. Các vị đến với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết, chia tay trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết.
3. Cùng tôn trọng và sống theo Giới luật, pháp chế đã được ban hành.
4. Biết tôn trọng và vâng lời các trưởng lão đạo đức và kinh nghiệm trong Giáo đoàn.
5. Sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để lôi cuốn vào tham dục.
6. Biết quý đời sống tĩnh mặc.
7. Biết an trú trong Chánh niệm, thực hiện an lạc và giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu.

Sau khi Đức Thế Tôn chỉ dạy bảy phương pháp khiến cho Chánh pháp được vững bền, đại chúng nghe xong đều hoan hỷ lãnh thọ.
Từ đó đến nay gần ba ngàn năm lịch sử, đệ tử của Ngài vẫn “y giáo phụng hành”. Hôm nay, nhân ngày Đại hội Ni giới Việt Nam, chúng con nguyện cố gắng noi gương Đức Kiều Đàm Di Mẫu, hòa hợp đoàn kết, như sữa hòa với nước, luôn luôn tuân hành Bát Kỉnh Pháp, để Chánh pháp không vì người nữ được thâu nhận vào Giáo đoàn mà bị hoại diệt năm trăm năm.

Ni sư Phước Giác


Tài liệu tham khảo
Đường xưa mây trắng của Thiền sư Nhất Hạnh