Ni chúng nội trú thiền hành lên Chánh điện trì kinh giờ Tịnh độ – chùa Thanh Tâm

328