Nhà Bè: Lễ khai hạ tại chùa Đức Phú và Pháp Võ

13

Sáng qua, 5-6 (14-4 nhuần, ÂL) chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã vân tập về trường hạ chùa Đức Phú và Pháp Võ, trang nghiêm cử hành lễ tác pháp an cư tại chỗ cho chư hành giả.

Chư Ni tại trường hạ Pháp Võ trang nghiêm nghi thức an cư PL.2564

Buổi tác pháp sáng nay tại chùa Đức Phú được tổ chức dưới sự chủ trì của chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN huyện Nhà Bè, đồng chứng minh trường hạ – HT.Thích Thiện Nghĩa và HT.Thích Quảng Tấn.

Đối với trường hạ chùa Pháp Võ, chư hành giả Ni cũng đã cử hành nghi thức khai hạ an cư với sự quang lâm chủ trì của NT.Thích nữ Như Thảo, Hóa chủ trường hạ và NT.Thích nữ Như Thủy, Thiền chủ.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ, chư hành giả Tăng Ni tại các trường hạ Nhà Bè đã trang nghiêm dâng hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú an cư.

Được biết, năm nay, Phật giáo Nhà Bè có tổng cộng 75 vị hành giả an cư, với 3 điểm an cư tại chỗ, 2 điểm cho chư Tăng là chùa Đức Phú (30 vị) và chùa Chơn Giác (20 vị); 1 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni là chùa Pháp Võ (25 vị); không có điểm an cư tập trung.

Giao Hảo (Giác Ngộ Online)