Mẹ hiền Quán Thế Âm

78

  Hàng năm, cứ sau Tết âm lịch là khắp nơi, trên mọi miền đất nước, những người con Phật lại chuẩn bị cho lễ tưởng niệm Đản sinh của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Thật là thiếu sót nếu chúng ta không được hòa mình vào không khí lễ hội, không được chắp tay đứng dưới tòa sen, để chiêm ngưỡng tôn tượng của Ngài. Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ tát đã in đậm trong văn hóa và đời sống tâm linh của mỗi người con Việt. Mỗi người chúng ta, dù đã quy y hay chưa trở thành Phật tử đều niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ tát và thường thỉnh tôn tượng của Ngài để phụng thờ.

Cách đây gần ba ngàn năm về trước, Ngài Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ tát do nhơn duyên gì tên là Quán Thế Âm?”

Đức Phật đáp: “Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh, gặp các điều khổ não, nhứt tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, khi nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh thì Ngài đến cứu ngay. Nếu chúng sanh sa vào lửa lớn niệm danh hiệu của Ngài, lửa chẳng cháy đặng, hoặc vào biển, gặp rồng độc, rắn độc, gió dữ, trôi tấp thuyền bè, những lúc nguy hiểm như thế, chúng sanh nhứt tâm xưng niệm tên Ngài, Ngài sẽ ứng thân đến cứu. Hoặc người bị gông cùm, xiềng xích, dao gậy đánh đập, chúng sanh ấy nhứt tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, Ngài liền lay chuyển tâm niệm, đối phương trở nên hiền thiện. Nếu có người bị xô rớt từ trên cao xuống, thành tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát thì Ngài sẽ đến cứu nguy. Nếu như chúng sanh trì tụng danh hiệu của Ngài, cho đến chỉ một thời lễ bái, phước báu rất lớn “.

Ngài là một vị Phật quán xét và nghe thấu tất cả những đau khổ của chúng sanh. Bất cứ nơi đâu, nơi nào có nguy hiểm, tai nạn, khổ đau, nơi nào có tiếng xưng niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ thị hiện đến cứu giúp, tùy theo tâm nguyện của mỗi người mà hiện ra với nhiều hình tướng khác nhau để cứu độ.

Quán Thế Âm Bồ tát là một biểu tượng của triết lý sống. Đó là lòng Từ bi, Bác ái, một tấm lòng bao dung, rộng mở, như một người mẹ hiền luôn yêu thương, che chở cho đàn con.

Quan Âm Bồ tát thanh lương
Cam lồ tẩy sạch khôn lường oan khiên
Viên thông Pháp nhĩ linh thiêng
Chúng sinh kêu cứu mọi miền cứu nguy.

Tuy Ngài cũng như các vị Bồ tát khác nhưng sự kính ngưỡng đối với Ngài ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là khi có tổ chức lễ hội, mọi người lại tề tựu về các chùa để chiêm ngưỡng, lễ bái.
Khi tiếng chuông chùa vang lên, là lúc từ trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta một điều gì đó thật thiêng liêng được đánh thức, khi ấy sẽ không còn biên giới giữa không gian và thời gian nữa. Trước tôn tượng của Ngài, gương mặt hiền từ, thanh thoát đã làm lắng dịu tâm hồn mỗi người chúng ta.

Tâm tịch tĩnh
Giữa hư không vắng lặng
Trải tâm từ
Đến vạn loại hàm linh
Lòng yêu thương
Hết thảy mọi chúng sinh
Tình thương ấy
Là tình thương bất diệt

Là những người Phật tử, ngoài việc trì niệm danh hiệu Bồ tát, chúng ta còn phải học và thực hành theo hạnh của Người. Nếu thấy ai đó gặp khó khăn hay cần sự giúp đỡ thì hãy dành chút ít thời gian để lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ và an ủi họ.

Đức Thích Ca Mâu Ni đã trả lời Ngài Vô Tận Ý Bồ tát (trong kinh Phổ Môn). Vậy chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam để tu hành. Vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp các Ngài đã vì lòng Từ bi, dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sanh trở về con đường Chơn, Thiện, Mỹ. Tùy theo căn cơ, trình độ của chúng sanh, Đức Thế Tôn đã dạy tám muôn bốn ngàn Pháp môn, chung quy cũng đưa đến chỗ giải thoát. Như những con sông tên gọi tuy khác nhau: sông Tiền, sông Hậu, nhưng khi chảy ra biển, đều thuần một vị, đó là vị mặn. Nếu trong cuộc sống của chúng ta, mọi người đều quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ tạo nên một xã hội thanh bình và an lạc.

Trung Sương