Lễ húy kỵ sư bà Thượng Như Hạ Bổn viện chủ Tổ Đình Kim Sơn

95
76 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

  Mùa Vu lan, lễ Tự tứ vừa đi qua. Ngày húy kỵ cố Sư bà Viện chủ Tổ đình Kim Sơn lại đến.

Mười bốn năm chớp mắt qua nhanh, Tổ đình Kim Sơn vắng bóng bậc Trưởng lão Ni khả kính. Mười bốn năm, từng khóa học đến, chúng đi, Kim Sơn vẫn là ngôi nhà chung để người tìm đến gieo hạt mầm tuệ giác vươn cao, người ra đi thì mãi lưu giữ thâm tình ân đức của bậc Trưởng lão Ni một đời vì đàn Ni lưu hậu học. Năm nay, dù Covid-19 vây bủa khắp nơi, nhưng cựu Ni chúng trở về Tổ đình lễ tạ vẫn đông, những vị không thể trở về thì gởi lời tri ân tưởng niệm bái vọng từ xa…

Chứng minh lễ húy kỵ có Hòa thượng Thích Minh Thanh – Trụ trì Chùa Bửu Sơn, Quận 5. Hòa thượng là huynh đệ đồng môn với Sư bà Viện chủ. Sau khi dâng hương tưởng niệm và cung tiến giác linh Ni trưởng tại nhà Tổ, Hòa thượng cùng chư Ni xuống giảng đường làm lễ tưởng niệm Sư bà hết sức uy nghiêm trang trọng.

Sau lời giới thiệu chân tình xúc động của Sư Trụ trì, Hòa thượng có vài lời đạo từ rất có ý nghĩa và chi tiết về công hạnh đạo nghiệp của cố Ni trưởng thượng Diệu hạ Tấn – Vị Ni khai sáng Ni trường Kim Sơn vào giữa thập niên 40 của thế kỷ trước. Đây là Ni trường đầu tiên của đất Sài Gòn – Gia Định và cũng là tiền thân cho các Ni trường sau này nương theo đó mà hình thành.

Năm 1990, Sư bà Viện chủ về đảm nhận ngôi Tổ đình và tiếp nối hạnh nguyện của Tôn sư là nuôi chúng độ Ni. Hơn 4 thập kỷ, sau ngày Ni trưởng Diệu Tấn viên tịch (1947) Kim Sơn mới bắt đầu có Ni trẻ về tu học.


Nguyện vọng cuối cùng của Sư bà Viện chủ là trùng kiến lại ngôi Tổ đình để báo ân Thầy Tổ. Đó là hạnh nguyện cao cả và không phải ai muốn là được, nếu không đầy đủ nhân duyên phước đức thì khó mà thành tựu viên mãn…

NS. Hạnh Tâm (TĐ KIM SƠN)