Khai đàn Dược sư xuân Canh Tý tại chùa Cổ Am

51
Chùa Cổ Am
Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An

Ngày 29-1, chùa Cổ Am (Hưng Yên) đã trang nghiêm cử hành pháp hội Khai đàn Dược sư, cầu Tiêu tai diên thọ, Quốc thái dân an, Phong điều thuận, Thái bình thịnh thế, Chúng sinh an lạc.

TT.TS Thích Hạnh Bình – Giám đốc Trung tâm Phật học Hán truyền, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM, cùng chư Tăng bản tự tham gia và chứng minh pháp hội.

Tại niệm Phật đường chùa Cổ Am, chư Tôn đức đã thành kính niệm hương bạch Phật.

TT. Thích Hạnh Bình – trụ trì bản tự đã cử nhành dương sái tịnh đàn tràng, chính thức khai đàn pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an đầu năm.

ĐĐ. Thích Đồng Tường – chư Tăng chùa Cổ Am tuyên sớ tổng cầu nguyện Đạo pháp xương minh, đất nước thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng được lợi lạc.

Được biết, các thời kinh Dược sư được trì tụng mỗi ngày vào lúc 19h30 và Hạ đàn Dược sư vào lúc 19h30 ngày rằm Thượng nguyên.

Lương Đình Khoa (Cổng thông tin Phật giáo)