Hiểu sâu, hiểu đúng lời Phật dạy

176

  Hôm nay, không biết nhân duyên phước báo từ đời kiếp nào cho con được dự buổi lễ ra mắt Ban Biên tập và Ấn hành bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Nghe chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa công bố tin vui to lớn này, trong con ngập tràn những cảm xúc không diễn tả được bằng lời. Không chỉ là cảm xúc mà đó là sự vỡ òa của sự khao khát gần hết đời người của con là làm thế nào để hiểu biết sâu xa lời Phật dạy! Vì có hiểu mới có động lực để tinh tấn, hiểu mới ứng dụng mà tìm đường ra khỏi bóng đêm, hiểu mới dần thoát ra khỏi sân si chấp ngã! Ôi, hạnh phúc nào bằng! Sau buổi công bố này, một thời gian nữa thôi chúng sanh mê mờ như chúng con đã có phước phần chạm được vào phước báu to lớn mà tiêu biểu là bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam!

Là Phật tử, ai cũng có một niềm mong mỏi thiết tha là hiểu được lời Phật dạy, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ vốn là nhân của khổ đau và ai cũng muốn tu học để được trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nhưng một chữ nhưng to lớn như một nghịch duyên cản đường tu học của nhiều người, của rất nhiều Phật tử, đó là “rào cản ngôn ngữ”! Chúng ta muốn hiểu lời vàng Phật dạy, thì phải đọc hiểu bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ nước nhà. Chắc chắn rất nhiều Phật tử đã thuộc nhiều hoặc một số trong những bổn kinh phiên âm tiếng Hán, như kinh nhật tụng hàng ngày, Cầu an cầu siêu… đến những pho tạng Diệu pháp liên hoa, Kim cang… Kết quả của việc thuộc lòng qua đọc tụng siêng năng là gì? Cái được dễ thấy nhất là giây phút tĩnh tâm, an vui, tạm quên nỗi khổ niềm đau trước mắt. Nhưng sao sau đó khổ đau lại xuất hiện, bám víu mà không dứt được? Câu trả lời là đọc thuộc kinh sách chưa đủ mà cần hiểu, hiểu sâu, hiểu đúng lời Phật dạy từ nguyên tác, mới biết nguyên nhân khổ đau cho đến cách diệt trừ đau khổ. Muốn được như thế, chúng ta phải được đọc, được học thật kỹ lời dạy của Ngài bằng tiếng Việt Nam của chúng ta. Nói tóm gọn như trên để thấy nhu cầu cần thiết của bộ Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Nếu không, chúng ta những người Phật tử có đọc tụng cách mấy, vẫn không ứng dụng được tinh hoa quý báu của kinh Phật vào đời sống hàng ngày cho vơi bớt nghiệp chướng sâu dày!

Để niềm vui này mau được viên mãn, chúng con biết là Ban Tổ chức, cụ thể là Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang cần rất nhiều sự đồng hành, hộ pháp từ các thiện tri thức, Đại chúng Phật tử, từ tịnh tài cho đến nhân lực, tâm trí. Hàng đệ tử chúng con nghiệp dày phước mỏng, nguyện toàn tâm ý cúng dường bằng nhiều cách để phước báu mau thành tựu đến với mọi người. Trước tiên, mỗi chúng con nguyện là những truyền thông viên, bằng nhiều phương tiện giới thiệu đến rộng rãi đại chúng biết công việc trọng đại này đang diễn ra, để gieo duyên, tạo cơ hội cho nhiều người, nhiều tầng lớp cùng đóng góp công sức tịnh tài, tịnh vật từ cá nhân, gia đình… với niềm mong mỏi Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu viên mãn!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.

Nguyễn Thị Ngọc (Giác Nguyên Diệu)