Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam ra thông tri kế hoạch tuyển sinh hệ Thạch sĩ, Tiến sĩ Phật học khóa III năm 2020

48

Ngày 02/6/2020, chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã có văn bản thông báo chi tiết về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học khóa III năm học 2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tu học của các quý vị hành giả cũng như quý vị thiện tri thức muốn nghiên cứu sâu về tư tưởng Giáo lý Đức Phật trên cả nước, nhận thấy công tác đào tạo Tăng tài là một quy trình rất quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của Phật giáo ở thời kì công nghệ số 4.0, do vậy mà chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện đã ra quyết định tuyển sinh đào tạo hệ hai hệ sau đại học cho Tăng Ni hành giả, quý vị thiện tri thức có nhu cầu muốn học hỏi, nghiên cứu về giáo lý, về giới luật của Đức Phật. Và được rất nhiều chư Tôn đức là những bậc Cao Tăng Thạc Đức hướng dẫn, chia sẻ cách tu tập, rèn luyện theo đúng chính pháp của Đức Thế Tôn, hướng dẫn các chuyên đề, công trình nghiên cứu. Các vị giảng sư đều là những người gạo cội có trình độ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ có năng lực chuyên môn cao, uy tín chất lượng đang giảng dạy tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh của Học viện do TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện Trưởng Học viện đã ấn kí với những nội dung như: Thời gian đào tạo, đối tượng và điều kiện dự thi, các môn dự thi, thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển, nhập học, các thông tin cần biết thì quý vị sẽ liên lạc với Phòng Đào tạo của Học viện theo thông tin chi tiết trong văn bản phát hành.