H.Bình Chánh có 4 điểm an cư

55

HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS GHPGVN H.Bình Chánh vừa ký thông báo về việc tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2564 trên địa bàn.

Lễ khai giảng khóa An cư PL.2563 của Phật giáo H.Bình Chánh

Thông báo cho biết, toàn huyện sẽ có 4 trường hạ dành cho chư Tăng Ni hành giả. Theo đó, hai trường hạ dành cho chư Tăng tại tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc) và thiền viện Thiên Phước (xã Vĩnh Lộc B); trường hạ cho chư Ni tại chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) và chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh).

Các trường hạ Ni sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 11-4 A6L (nhuần). Còn trường hạ chư Tăng tại tu viện Tường Vân khai hạ vào ngày 12-4 ÂL (nhuận). Riêng trường hạ thiền viện Thiên Phước sẽ khai hạ vào ngày 16-4 (nhuận).

Thông báo cũng nêu rõ, các trường hạ dành cho chư Ni đã đủ số lượng hành giả, riêng các trường hạ chư Tăng vẫn còn nhận hành giả an cư.

Quảng Hậu (Giác Ngộ Online)