Dòng “suối rồng” dưới núi “Linh Thứu”

46

  Có thể nói ngược dòng lịch sử mở cõi cũng như phát triển hình thành Phật giáo ở miền Nam, không có mảnh đất nào lại có trang sử hào hùng lại chứa đựng sự huyền diệu của Phật pháp ở ngôi chùa mà Hoa Đàm đã tìm về nghe Ni trưởng Thích Như Minh kể lại.
Cách trung tâm Thành phố Mỹ Tho về hướng Tây khoảng 7km, tại Ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chùa Sắc Tứ Linh Thứu nguyên thủy là một thảo am nhỏ được dựng trên nền đất của một chòi lá của bọn trẻ mục đồng.


Ngôi chùa đã từ lâu trở thành niềm tự hào cũng như sắc thái huyền bí Phật giáo mà Hoa Đàm từng giới thiệu trên bài “Ni giới Tiền Giang trên mảnh đất tình người” ở số 67. Về lại ngôi chùa cổ hôm nay, Hoa Đàm đã được Ni trưởng giới thiệu về công trình Tứ Thánh Tích hay còn gọi là Tứ Động Tâm tại ngôi chùa này.

Trong chuyến hành hương về đất Phật, Ni trưởng đã hội đủ thiện duyên được chiêm bái các thánh tích, và vô cùng xúc động khi đọc bài kệ của Ngài Huyền Trang ở thế kỷ VII.

Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân.

Chính bài kệ này đã giúp Ni trưởng lập nguyện, sau khi trở về Việt Nam sẽ dùng pháp phương tiện kiến tạo Tứ thánh tích tại khuôn viên chùa Sắc Tứ Linh Thứu cho những ai chưa đủ thiện duyên đi về đất Phật, để thấy cảnh phát tâm tu hành. Như chúng ta đã biết, trong Tứ thánh tích không có cảnh Đức Phật xuất gia, nhưng Ni trưởng đã dùng pháp phương tiện tôn tạo thánh tích thứ hai là Đức Phật thành đạo, và thánh tích thứ ba là Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Ngài Kiều-trần-như (Kaundinya) làm một cảnh. Có lẽ đây chính là nét đặc sắc riêng của chùa Sắc Tứ Linh Thứu. Như vậy, Tứ thánh tích ở đây chính là:

1. Vườn Lâm Tỳ Ni: nơi Đức Phật Giáng sinh với hình tượng 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc dõng dạc tuyên bố: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.”
2. Bồ Đề Đạo Tràng: với hình tượng Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.
3. Vườn Lộc Uyển: nơi Đức Phật thành đạo với hình tượng Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Ngài Kiều-trần-như qua bài pháp Tứ diệu đế.
4. Câu Thi Na: nơi Đức Phật nhập Niết-bàn, nơi Trời người và muôn vật rơi lệ u buồn.
Toàn cảnh Tứ thánh tích trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Linh Thứu được tôn tạo vào năm 2012, là một công trình kiến trúc mỹ thuật quy mô lớn bằng đá granit trắng.

Ni trưởng Thích Như Minh.

Nối tiếp truyền thống truyền đăng tục diệm, khởi nguồn là một chùa Tăng, truyền thừa 12 đời, tử chư Tổ Trụ trì đầu tiên không để lại tên đến Hòa thượng thượng Thành hạ Đạo.
Đến năm 1951, chùa Sắc Tứ chuyển sang thành cơ sở tu học dành cho Ni. Từ đó, chùa được ba vị Ni trưởng thay nhau trụ trì. Đầu tiên là Ni trưởng Như Nghĩa, tiếp theo là Ni trưởng Thông Huệ (hai Ni trưởng đã viên tịch và được thờ ở hậu tổ). Ni trưởng Như Chơn đến 1994 vì tuổi già sức yếu, Ni sư Như Quang kế thừa trụ trì, đến 1996 thì viên tịch. Kế vị Ni sư Như Quang từ năm 1996 đến nay là Ni sư Như Minh.

Bánh xe thời gian cũng như bánh xe Phật pháp (Pháp luân) không ngừng chuyển động, thế hệ hậu học nối tiếp tiền nhân không ngừng xây dựng ngôi cổ tự đúng như ý nguyện của vua Gia Long từ tên “Long Tuyền cổ tự” thành “Chùa Sắc Tứ Linh Thứu”, với ý nguyện dòng sông Rạch Gầm được ví như dòng suối rồng sẽ chảy về núi Linh Thứu mang trên mình sứ mệnh truyền tải Phật pháp thiêng liêng, nhưng đáng tiếc bản sắc phong đó không biết hiện đã thất lạc phương nào.
Vân Phàm