Đàn tràng Dược Sư tại Quan Âm Tu Viện an toàn trước dịch bệnh

8
Quan Âm Tu Viện
384 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hành trì theo kinh Dược Sư, đại chúng nhất tâm chí thành, nương oai lực đàn tràng, trì tụng 108 biến danh hiệu Phật Dược Sư (Việt-Pali), 108 biến câu thần chú tiêu tai cát tường, nhằm hồi hướng và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tối ngày 08/02/2020 (rằm tháng Giêng năm Canh Tý), tại Quan Âm tu viện đã cử hành đàn tràng trì câu thần chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn. Buổi lễ nhằm cầu an cho các bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona chủng nCoV, cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 14 -15 tháng Giêng vừa rồi, chư Ni Quan Âm Tu Viện đã đo thân nhiệt, hướng dẫn cách rửa tay sát trùng, phát khẩu trang y tế cho Phật tử đeo khi đến chùa lễ Phật, tụng kinh.

Song Thường Văn (Cổng thông tin Phật giáo)