Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tại Hà Nam

400

CHÙA TAM CHÚC

HỘI THẢO

PHẬT TỬ LỄ CHÙA

Chùa Bầu – Phủ Lý, Hà Nam mừng Đại lễ Vesak 2019