Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564: Chư Ni cung thỉnh Giới bổn về chùa Thanh Tâm

117
22 Đường Mai Bá Hương, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 4-10, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức cung thỉnh Giới bổn để chuẩn bị đàn giới Ni sẽ diễn ra tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

Theo đó, để chuẩn bị cho đàn giới Ni tại chùa Thanh Tâm sẽ diễn ra trang nghiêm, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã tổ chức cung thỉnh Giới bổn từ tổ đình Từ Nghiêm đến chùa Thanh Tâm, nơi sẽ truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10)

Phân ban Ni giới TP, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Giới bổn đến tôn trí tại chùa Thanh Tâm trước khi giới đàn chính thức diễn ra tại đây.

Thỉnh Giới bổn đến chùa Thanh Tâm tôn trí trước khi giới đàn chính thức diễn ra

Sau khi tôn trí Giới bổn trang nghiêm, chư Ni Phân ban Ni giới TP, Ban Tổ chức giới đàn Ni đã khai kinh tại chùa Thanh Tâm nhằm cầu nguyện đàn giới Ni diễn ra thành tựu.

H.Diệu (GNO)