[:vi]Covid-19 lan nhanh đến đâu tinh thần “Học kinh online” lan nhanh đến đó[:]

143

[:vi]  Năm 2018, con đi tham dự khóa An cư kiết hạ do Tăng thân tiểu bang Massachusetts tổ chức tại chùa Lâm Tỳ Ni. Trong khóa hạ, có 4 buổi giảng của HT. Thích Phước Tịnh. Trong một buổi giảng, Hòa thượng nói: “Hiện nay, hệ thống Kinh A-hàm Hán tạng, Nikaya tạng đã được Hòa thượng Nhất Hạnh và Hòa thượng Minh Châu dịch và in thành bộ. Đó là những bản kinh căn bản, có thể nói là Phật giáo nguyên chất. Theo tôi, Tăng, Ni không đọc những bản kinh đó là bất hiếu với Phật.” Nghe câu đó, trong con có sự thắc mắc tò mò, không hiểu Phật dạy gì trong những bản kinh đó mà Hòa thượng lại cho là con Phật muốn báo hiếu thì phải đọc. Sau khi mãn khóa hạ, về chùa, con đã tự đọc Kinh Trung bộ.
Đầu năm 2019, con khuyến tấn huynh đệ cùng đọc, nhưng các em nói không đủ thời gian, vì lúc đó chúng con mỗi ngày nghe băng Sư bà Hải Triều Âm giảng: Yếu chỉ kinh A Di Đà, Tứ niệm xứ,… Cho đến cuối tháng 12/2019, Ni sư Minh Liên đến chùa Huê Lâm (Boston, Hoa Kỳ) để hướng dẫn cách thực tập tu theo tinh thần Kinh Tứ niệm xứ. Ni sư chia sẻ đã đọc tạng Kinh Nikaya 20 lần. Chúng con nghe qua không khỏi nể phục vì những bài kinh đó thường dài và lặp đi lặp lại. Cũng nhờ vậy, năm nay, huynh đệ Huê Lâm trong và ngoài nước đã phát tâm cùng học Kinh Trung bộ.

Ngày 01/01/2020, chúng con bắt đầu học bài kinh đầu tiên “Pháp môn căn bản”. Chúng con đọc chánh văn trước, sau đó đọc phần toát yếu của Ni trưởng Trí Hải. Sau mỗi 10 bài kinh, mỗi vị viết bản thu hoạch. Trong những lúc chia sẻ, khuyến tấn huynh đệ, con nói: “Mình nên tinh tấn đọc tạng kinh này, vì mình đủ duyên phước. Chỉ có thời này có đủ kinh tạng được quý Ôn dày công dịch ra và đã in ấn thành tập, được tải lên internet… Bao nhiêu thuận duyên mình nên trân quý! Hơn nữa, ở tuổi chúng ta mới bắt đầu học là hơi trễ. Người Anh có câu: “Better late than never” (Muộn còn hơn không). Nhờ học kinh có thêm niềm vui, Sư cô Nhuận Thư đã kêu gọi thêm vài huynh đệ ở tiểu bang khác của Hoa Kỳ và từ đó các em xin được cùng tham gia học Kinh Trung bộ qua FaceTime, sau đó chuyển qua Zoom. Cách học qua Zoom vô cùng tiện lợi, con liền thỉnh quý Ni sư huynh đệ Như Ngọc và Như Nguyệt ở Việt Nam tham gia.

Hiện nay, chương trình “Cùng học Kinh Trung bộ” đã có 21 vị góp mặt từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ. Vì múi giờ khác nhau nên giờ học ở Boston là 5-6 giờ chiều để huynh đệ ở Việt Nam có thể tham gia thuận tiện. Con đã chia sẻ cho huynh đệ ở Việt Nam: “Virus COVID-19 lan nhanh đến đâu, tinh thần cùng học Kinh Trung bộ cũng lan nhanh đến đó.” Mong rằng huynh đệ tận dụng thời gian này cố gắng cùng học kinh.
Có thể chúng con không thực hành được 100% theo lời kinh ý Phật, nhưng ít nhất chúng con đã có một lần trong đời đọc lại lời Thế Tôn dạy năm xưa. Cơ hội báo hiếu Thế Tôn có lẽ chúng con đã có chút phần!

Nguyện đem công đức học kinh cầu cho kiếp nạn dịch bệnh trên toàn thế giới sớm qua đi, mọi người được bình an và mạnh khỏe.

Như Bảo

[:]