Công văn: V/v Hội thi diễn giảng các Trường hạ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

181

V/v Hội thi Diễn giảng
mùa An cư Kiết hạ PL.2564

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kính gởi: – Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
                 – Trưởng Ban Hoằng pháp các Huyện, Thị xã, Thành phố;
– Ban Chức sự các Trưng hạ trong tỉnh.

Căn cứ Thông bạch số 123/TB.HĐTS ngày 11/05/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN Về việc Tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành công văn số 162/CV/BTS ngày 12/05/2020, V/v Hướng dẫn việc tổ chức ACKH PL.256tại địa phương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
​​Để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh tổ chức Hội thi Diễn giảng theo Kế hoạch như sau:
1. Hội thi Diễn giảng vòng sơ kết:
– Đối tượng: Tăng Ni hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại các trụ xứ an cư trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
– Đề tài: Ăn chay, Tịnh độ, Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Thiền định, An cư, Lục độ, Nhẫn nhục, Chánh kiến, Ngũ căn, Bát chánh đạo.
– Thời gian tổ chức: từ ngày 27/7 – 02/8/2019 (nhằm 07 – 13/6 âm lịch).
2. Hội thi Diễn giảng vòng chung kết:
– Đối tượng: mỗi trường hạ cử 01 thí sinh là hành giả Tăng Ni ưu tú trong số các hành giả có năng khiếu diễn giảng đang an cư tại Trường hạ tham gia Hội thi Diễn giảng của tỉnh; riêng Trường hạ Trường TCPH Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa cử 02 thí sinh đại diện cho 2 lớp Trung cấp và Cao đẳng, đăng ký theo biểu mẫu (đính kèm Mẫu đăng ký).
– Đề tài: Giá trị giới luật, Tu sĩ và mạng xã hộiPhật giáo và tệ nạn xã hộiTu sĩ trẻ và Cư sĩ Phật tửPhật giáo và tuổi trẻSứ mạng của Tu sĩ trẻ thời đại công nghệ sốDấn thân và hạnh nguyện, Phật sự trọng đại của người xuất gia, Trách nhiệm tu sĩ và môi trường, Biến tướng của Tịnh độ.
– Thời gian tổ chức: 07h30 – 11h30, 09/8/2020 (nhằm 20/6 âm lịch);
– Địa điểmHội trường Tổ đình Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ;
– Thời lượng thuyết giảng của thí sinh: 05 phút.
Vì phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo và tạo cơ hội cho Tăng Ni tham gia đóng góp trí tuệ trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung công văn này.
Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VP/BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm
TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP
(Đã ký)

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN