Công ơn thầy cô

81

[:vi]

Sinh thời Bác dạy chúng ta
Trồng cây là để nhân ra trồng người
Cây non chỉ mười năm trời
Trồng người rất khó, lâu đời… trăm năm
Muốn cho đất nước vang danh
Cần người tài giỏi đức tâm vẹn toàn
Thầy cô trăn trở lo toan
Nhớ lời Bác dạy vượt ngàn khó khăn
Trước dạy lễ, sau dạy văn
Học sinh tiến bộ cô chăm, thầy rèn
Cô là kỹ sư tâm hồn
Thầy nhà tâm lý dắt đường con đi
Cô thầy vất vả sớm khuya
Đò đưa vượt sóng dạy ta nên người
Hiến chương nhà giáo đến rồi
Tôn sư trọng đạo một đời không quên.

Vũ Chi

[:]