Chuyển Luân Thánh Vương

107

Đây là danh xưng của một vị vua quyền lực nhất trên trái đất này. Ngài là người sẽ khai sinh ra triều đại của mình chứ không lên ngôi vua theo kiểu cha truyền con nối. Ngài là một vị thánh hoặc một vị Phật giáng trần. Ngài không xuống thế gian làm một vị chuyển luân thánh vương một cách tự phát mà là một sự sắp đặt của Thượng Đế chí tôn.

Ngài là vị vua có trách nhiệm bình định sự lộn xộn, xáo trộn, điên cuồng của thế giới loài người vào thời kỳ mạt pháp của đạo Phật rồi sau đó đưa thế giới này bước vào thời kỳ thánh đức. Thời kỳ thánh đức là thời kỳ thăng hoa của bản tính thiện, thăng hoa của khoa học kỹ thuật, thăng hoa của sự tu hành, thăng hoa của sự giàu có, ổn định cực thịnh và con người sẽ không bị chết do chiến tranh, thiên tai, bệnh nan y …

Vì ngài là vị vua đầu tiên của lúc giao thời có trách nhiệm Luân Chuyển những bản chất xấu xa của xã hội loài người thời mạt pháp mạt kiếp để sang thuần những đức tính tốt đẹp văn minh nên được gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Có thể hiểu rõ hơn thì Chuyển Luân Thánh Vương là một vị vua được Thượng Đế giao nhiệm vụ xuống thế gian làm nhiệm vụ luân chuyển xã hội loài người từ xã hội cũ điền cuồng sang xã hội mới với đầy đủ những sự tốt đẹp mà nhu cầu của loài người cần phải đạt tới.

Đức Chuyển Luân Thánh Vương được đức Phật mô tả trong kinh gắn liền với truyền thuyết hoa Ưu Đàm. Chắc chắn sau thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ đến thời của đức Chuyển Luân Thánh Vương.

Chuyển Luân Thánh Vương lần này không ai khác mà ngài chính là đức phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chính là Phật A Di Đà và cũng chính là đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài là vị sáng tạo ra thế giới, ngài chính là Tỳ Lô Giá Na Phật.

Quí vị nếu đã đọc thì hãy xem như để tham khảo. Quí vị nào có ngộ tính cao sẽ thấu rõ một phần nào đó còn tương lai sẽ trả lời đúng hay sai. Quí vị nên đọc những thông tin về hoa ưu đàm mà đức Phật đã từng đề cập đến trong kinh thì sẽ có chút phát hiện nào đó.

Đây là một nội dung mật được hàm chứa trong kinh Phật. Tu sĩ Phật học thời mạt pháp này có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhận thấy được. Nó cũng giống như một tấm ảnh chụp X-quang, những ai giỏi thì sẽ thấy được bệnh nhân bị bệnh gì và mức độ như thế nào còn những người không giỏi thì sẽ phán bừa mỗi người một loại bệnh.