Chư Ni họp rà soát việc tổ chức giới trường Ni chùa Thanh Tâm

70
415 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều qua, 24-9, tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM), chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, chư Ni thuộc Ban Tổ chức giới trường Ni đã họp nhằm rà soát nhân sự các Ban, Tiểu ban, các công tác tổ chức giới trường Ni chùa Thanh Tâm.

NS.TN Như Nguyệt báo cáo chương trình chung Đại giới đàn Huệ Hưng

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã quang lâm chứng minh buổi họp, cùng chư Ni trưởng Ban Chứng minh, Cố vấn thuộc Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP, chư Ni trưởng Ban Thường trực Phân ban Ni giới TP, chư Ni 24 BTS Phật giáo quận huyện…

Tại buổi họp, NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP đại diện Ban Thư ký báo cáo về nội dung buổi họp chuẩn bị cho Đại giới đàn Huệ Hưng của chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Tổ chức giới đàn Huệ Hưng PL.2564, 24 BTS GHPGVN quận huyện tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 18-9-2020; triển khai chương trình chung của Đại giới đàn Huệ Hưng; Báo cáo chuyến khảo sát điểm truyền giới của giới trường Ni tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) vừa qua.

Chư Ni đã thảo luận, thống nhất cung cử chư Ni trưởng phụ trách Ban Thư ký, Ban Dẫn thỉnh, đại diện giới tử của đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni (Bắc tông).

Buổi họp cũng rà soát lần cuối nhân sự trong Ban Chứng minh, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Quản giới tử – Hộ đàn, Ban Thư ký, Ban Giám khảo, Ban Tiếp tân, Ban Tài chánh, các tiểu ban (Xướng ngôn, Trần thiết, Nghi lễ, Cung nghinh…) tại giới trường Ni – chùa Thanh Tâm.

Các Tiểu ban cũng báo cáo tiến trình chuẩn bị các công tác tổ chức tại giới trường Ni chùa Thanh Tâm.

Chư Ni các quận huyện tham dự

Được biết, hiện nay chư Ni thuộc Ban Tổ chức giới trường Ni đã trình danh sách dự thảo Hội đồng Thập sự Ni lên chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Huệ Hưng để xem xét.

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện ban đạo từ

Chư Ni thuộc Ban Tổ chức giới trường Ni cũng dự kiến xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Huệ Hưng về thực hiện khóa lễ khai kinh trước khi giới tử chính thức nhập giới trường tại chùa Thanh Tâm nhằm cầu nguyện cho giới trường tại đây diễn ra thành tựu viên mãn.

Ban đạo từ tại buổi họp, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đã yêu cầu Ban Tổ chức giới trường Ni phải rà soát thật chu đáo về nhân sự, các công tác tổ chức.

Ni trưởng đặc biệt lưu ý cần phải có buổi họp riêng với chư Ni trưởng giới sư, Ban Tổ chức và Tiểu ban nghi lễ để thống nhất các nghi thức trong tấn đàn truyền giới để bảo đảm giới đàn Ni diễn ra trang nghiêm đúng theo nghi thức truyền thống của Tăng-già.

H.Diệu (Giác Ngộ Online)