28 C
Ho Chi Minh City, VN
T3, 07 Th7 2020 - 2563
Trang chủ Văn học Văn học Phật giáo

Văn học Phật giáo

Thiên long bát bộ

Thiên Tiếng Phạn là Đề Bà (Deva), ta gọi là Trời là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái sanh...

Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau. ...

Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí

Hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về tâm thứ. Tu theo Bồ Tát đạo là trước tiên phải tu tập thiền...

Ngư Lam Quán Âm

Một hôm, Quán Âm Bồ Tát vân du tới bờ biển Đông hải. Sở dĩ Ngài muốn đến đấy là vì nghe nói rằng...

Câu chuyện cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni và lời tiên tri cho...

Đức Phật, Người vốn là ai? Ai có thể trở thành Phật? Chúng ta cùng xem câu chuyện cuộc đời của đức Phật Thích...

Linh thú Trầm Nê Ngư

* Nguồn gốc - Trầm là chìm đắm, nê là bùn lầy. Trầm Nê Ngư là loài linh thú tồn tại nơi cõi Trung Giới...

Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát

Đàn Thành Khổng Tước Minh Vương là một trong những đàn thành nổi tiếng linh hiển nhất của Đông Mật, được rất nhiều Triều Đình và dân chúng các...

Tiêu diện đại sĩ là ai và có ý nghĩa như thế nào trong...

Tượng tiêu diện đại sĩ chính là hóa thân của phật bồ tát quan thế âm. Dù có vẻ ngoài dữ dằn và đáng sợ...

Truyền thuyết về Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ

Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử và truyền nhân Bát Nhã Đa La, Tổ thứ 27 của nhà Phật đồng thời Đạt Ma còn...

Tứ đại thiên vương

Bốn vị này là "Tứ đại Thiên vương" mà dân gian thường gọi là "Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM