25 C
Ho Chi Minh City
T3, 01 Th12 2020 - 2564

Chú rắn ích kỷ

HĐ  Bác rắn già ra sưởi nắng bên bờ suối, chú rắn con thấy vậy cũng bò đến nằm cạnh bác. Nhìn rắn con...

Cao Tăng dị truyện (Bảo Tích)

 BẢO TÍCH Ban đầu tham Mã Tổ, làm nhai phường (*). Một hôm đi giữa chợ gặp một người khách mua thịt heo, bảo hàng thịt rằng: -...

Cao Tăng dị truyện (Đàm Tạng nối pháp Mã Tổ – Ẩn cư Hành...

Đàm Tạng nối pháp Mã Tổ - Ẩn cư Hành Nhạc Đàm Tạng thọ tâm ấn ở Mã Tổ, sau yết kiến Thạch Đầu được thấu triệt. Niên hiệu Trinh Nguyên năm...

Cao Tăng dị truyện (Bá Trượng Hoài Hải)

 BÁ TRƯỢNG HOÀI HẢI Sư nói: - Ở đất Thánh mà tập phàm. Vì Phật vào trong chúng sanh, thị hiện đồng loại để dẫn dắt vỗ về và cùng loài với ngạ qủy, thân...

Cao Tăng dị truyện (Huệ Khoan đại sư)

HUỆ KHOAN ĐẠI SƯ Huệ Khoan họ Dương, người Ích Châu. Cha là Dương Vĩ làm đạo sĩ hiệu Tam Động Tiên sinh, có chị là Tín Tướng mới...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Nhân Kiệm)

THIỀN SƯ NHÂN KIỆM Nhân Kiệm tức Hòa thượng Đằng Đằng, tháng tư năm Nhâm Thìn (692), Vũ Hậu xuống chiếu rước vào cung. Ngài đến nhìn Thái Hậu im...

Biển cả và Phật pháp

Biển là không gian bao la, rộng lớn vô cùng, chiếm đến bảy phần mười diện tích bề mặt quả đất. Thế nên ai...

Cao Tăng dị truyện (Thần Tú)

THẦN TÚ Thần Tú họ Lý quê ở Khai Phong. Thân cao tám thước, mày đẹp tai to. Lúc nhỏ theo Nho giáo học rộng biết nhiều. Sau bỗng...

Cao Tăng dị truyện (Pháp sư Khuy Cơ)

 PHÁP SƯ KHUY CƠ Thời Đường Thái Tông là thời kỳ Phật giáo Trung Quốc phát huy rực rỡ, sự tích đại sư Huyền Trang thỉnh kinh, thấu qua sự tường thuật được thần thoại hóa trong Tây Du...

Cao Tăng dị truyện (Pháp sư Đàm Loan)

PHÁP SƯ ĐÀM LOAN Đàm Loan, ở Đông Ngụy, xuất gia chí muốn được trường thọ. Sau tu Phật pháp, nghe ẩn sĩ Đào Hoằng Cảnh ở Giang Nam có tiên thuật. Liền đến nước...

Cao Tăng dị truyện (Pháp sư Huệ Ước)

 PHÁP SƯ HUỆ ƯỚC Huệ Ước họ Sổ, lúc trẻ đạo đức đã vang xa, tổ tiên là Cấp sự Trung Sổ Ấu Du, mỗi lần thấy Huệ Ước đến thì đứng lên...

Cao Tăng dị truyện (Pháp sư Huyền Cao)

 PHÁP SƯ HUYỀN CAO Ngụy Thái Vũ nghe lời sàm tấu của Thôi Hạo, bắt giam Thái tử Triều. Triều bèn kêu cầu với Huyền Cao. Ngài làm bài sám Kim Quang Minh cho...

Cao Tăng dị truyện (Cầu Na Bạt Ma)

CẦU NA BẠT MA (GUNAVARMAM) Cầu Na Bạt Ma (Công Đức Khải) đến Kim Lăng. Ban đầu, bỏ nước xuất gia, quán thông tam tạng, các vua thuộc quốc đều quy y thọ...

Cao Tăng dị truyện (Hòa thượng Vạn Hồi)

 HÒA THƯỢNG VẠN HỒI Vạn Hồi ở Văn Hương, họ Trương, tuổi trẻ tiêu ngao, ngông cuồng, làng xóm không ai lường được. Có anh tên Vạn Niên đi chinh phạt...

Cao Tăng dị truyện (Đại sư Pháp Thuận)

ĐẠI SƯ PHÁP THUẬN Họ Đỗ, đời truyền là hóa thân Văn Thù. Sanh ở Ủng Châu. Người bệnh đến trước tòa của Sư liền được lành. Người...

Cao Tăng dị truyện (Huệ An)

HUỆ AN Huệ An họ Vệ ở Kinh Châu, xuất gia thọ đại giới, hành hạnh đầu đà. Đời Đường niên hiệu Trinh Quán (627) đến Hoàng mai, yết kiến Hoằng Nhẫn được tâm yếu. Lân...

Cao Tăng dị truyện (Đạo Thọ)

ĐẠO THỌ Đệ tử của Thần Tú, sau khi đắc pháp kết am tranh trên núi Tam Phong ở Thọ Châu. Thường có người rừng ăn mặc giản dị, nói năng lạ lùng, có lúc...

Cao Tăng dị truyện (Pháp Tạng)

PHÁP TẠNG Pháp Tạng họ Khương người nước Khương Cư. Ban đầu Đỗ Thuận truyền bản dịch Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán đời Tấn cho Trí Nghiễm. Pháp Tạng hầu hạ Trí Nghiễm rất lâu, được...

Cao Tăng dị truyện (Thực Xoa Nan Đề )

THỰC XOA NAN ĐỀ (SIKSÀNANDA) (GIÁC HỈ) Dịch kinh Đại Hoa Nhiêm Ban đầu Vũ hậu (Võ Tắc Thiên) nghe nước Vu Điền có Đại kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Phạn, bèn sai sứ đến thỉnh,...

Cao Tăng dị truyện (Lương Vũ Đế)

 LƯƠNG VŨ ĐẾ Lương Vũ Đế, tên Tiêu Diễn, hình dung kỳ vĩ, vầng trán chữ nhật, mặt rồng, cổ có ánh sáng tròn, thân sáng như...

TIN ĐÃ ĐĂNG

Scroll Up