23 C
Ho Chi Minh City, VN
T2, 11 Th11 2019 - 2563

Quán Âm Mẹ từ bi

Tiếng trống bát nhã – Nhớ thầy

HĐ  Lễ kỷ niệm ngày Sư trưởng viên tịch đang đến gần, con lại nhớ đến Thầy. Kỷ niệm về Thầy rất nhiều, ân huệ...

Tưởng niệm ân đức Sư trưởng

1 Năm 1932. 2 Năm 1942. 3 Năm 1993. 4 Năm 1974.

Tình thương

Linh tâm tự tại

Tiền nhiều để làm gì?

HĐ  Một câu hỏi thú vị của một doanh nhân tầm cỡ, một câu hỏi mang tính thời sự, để rồi thời gian qua mọi...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM