33 C
Ho Chi Minh City, VN
CN, 19 Th1 2020 - 2563
Trang chủ Sức khỏe

Sức khỏe

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Convert font trong Acrobat XI Pro

File Acrobat (.pdf) khi mở đều được nhúng font theo file. Nhưng khi nhập file này vào 1 chương trình khác thường bị đổi...