25 C
Ho Chi Minh City
T3, 01 Th12 2020 - 2564

Phật dạy Chớ nên chạm đến cờ bạc , cờ bạc sẽ mang đến...

Trong ngũ giới , không có nhắc đến cờ bạc ,  nhưng Phật giáo cũng phản đối cờ bạc . “10 người cờ bạc...

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh trong thế giới Ta bà. Ngài là vị Bồ...

Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau thế nào?

Phật Thích Ca là ai? Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Ngài được xác nhận là có thật trong...

Sự khác biệt giữa đức Bồ tát Địa Tạng Vương và Bồ Tát Mục...

Chắc hẳn có nhiều người cũng như tôi khi nhầm tưởng đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Bồ Tát là...

Đông Phương Tam Thánh

 Đông Phương Tam Thánh hay còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn , là 3 vị Bồ Tát của thế giới Tịnh Thổ...

Chùa Long Huê

Chùa Long Huê (tên thường gọi) từng có các tên: Sắc Tứ Long Hoa Tự, Sắc Tứ Huệ Long Tự, Ngự Tứ Quan Long Tự; là một ngôi...

 Phiên âm Hán Việt gọi là Mộc Ngư , nhưng từ này rất ít được dủng . Là 1 trong những pháp khí của...

Ngày lễ quan trọng của Phật giáo – Ngày 8 tháng 12

 Ngày 8 tháng 12, vía Phật Thích Ca Thành Đạo Trong giòng lịch sử  Giáng trần của Đức Phật, điều quan trọng nhất là Thành Đạo. Thành...

Thất bảo

Thất bảo là bảy món quí báu Trong A Di Đà Kinh, Đức Phật phán với Ngài Xá Lợi Phật rằng: Nơi cõi Cực Lạc,...

Tín ngưỡng

Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống. mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình yên cho bản thân và...

Ngày lễ quan trọng của Phật giáo – Mùng 4 tháng 4

Mùng 4 tháng 4  Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hay Mạn-Thù-Thất-Lợi là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Diệu...

Bảy vị Phật quá khứ

Bảy vị Phật quá khứ hay bảy vị Phật nguyên thủy, quá khứ thất Phật, nguyên thủy thất Phật, là tên gọi chung để chỉ bảy vị Phật được đề...

Ẩn tu hay tu tập giữa cộng đồng? (phần 1)

HĐ - Hầu hết chúng ta luôn mong muốn loại bỏ đau khổ. Chúng ta không biết kiếp sau của mình như thế nào, có...

Vô ngã

Vô ngã (無我, sa. anātman, pi. anattā), là một trong Ba pháp ấn (sa. trilakṣaṇa) (Tam Pháp Ấn) của sự vật theo Phật giáo. Chân lý Vô ngã là pháp ấn chỉ có trong Phật...

Thiên Long Bát Bộ – A tu la

Theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tr.56), A-tu-la (Phạn ngữ Asura), Hán ngữ phiên âm A tác la, A tô la, A tố la, A...

Ngũ trí Như Lai

Ngũ Phật còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương Phật, hay còn được gọi  Ngũ Thiền Định Phật; là tên gọi chỉ năm vị Phật trong Mật...

Thiên Long Bát Bộ – Thiên

Thiên (zh. 天, sa., pi. deva) với nguyên nghĩa Phạn deva là "người sáng rọi", là danh từ chỉ chư thiên, chỉ những chúng sinh sống trong thiện...

Thiền Viện Chơn Không

Thiền Viện Chơn Không Vũng Tàu được xây dựng vào năm 1969, tọa lạc ở độ cao 80 m trên triền Núi Lớn, Vũng...

Niệm châu

 còn được gọi là chuỗi tràng hạt, được giáo đồ Phật giáo dủng để đến số và đánh dấu lúc  lạy rạp người khi lễ...

Tứ Đại Thiên Vương

Thần hộ pháp trong Phật giáo , thường được gọi là "Tứ Đại Kim Cương" . Truyền thuyết Phật giáo cho rằng đông tây...

TIN ĐÃ ĐĂNG

Scroll Up