25 C
Ho Chi Minh City
T3, 01 Th12 2020 - 2564

Tác hại của ngũ dục đối với người Phật tử

Người mê ngũ dục thì đức Phật có dạy trong kinh Trung Bộ 2, kinh Potaliya. Ngũ dục ví như con chó đói mà...

Cỏ úa

HĐ Cỏ úa hay lá vàng đồng diễn tả trạng thái lúc tàn hơi! Cỏ úa sẽ chết và lá vàng sẽ rụng trả...

Thân huyễn nhà mộng

HĐ Ngược dòng thời gian trở về với quá khứ có những dấu tích mà thời đại 4.0 này đã phần nào lãng quên. Những...

Dấu hiệu yêu quý hòa bình của Đức Phật thời niên thiếu

Đức Phật chủ trương hòa bình, quý trọng sự sống bởi một lẽ rất tự nhiên rằng cuộc đời quá vô thường và đời...

Chùa Hòa Thạnh

Trước đây, xã Thới Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngày 26 tháng 9 năm 2009, Chính phủ nước Việt Nam ban...

Tam Bảo là gì?

Câu hỏi có thể coi là không đáng hỏi với những ai đã từng đến chùa nghe Kinh, lễ Phật, nhưng lại rất thiết...

Kiếp là gì?

Sách Phật nói kiếp, nếu không nói rõ thì thường chỉ cho đại kiếp. Trong chúng sinh ở ba giới này, dục giới, sắc...

Thập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi...

Thập đại đệ tử Ni là những vị thánh Ni kiệt xuất, lỗi lạc. Mười vị thánh Ni này xuất thân từ nhiều giai...

Chùa Thiên Hòa

Chùa Thiên Hòa được thành lập vào năm 1958 do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Minh xây dựng. Ni trưởng Diệu Minh là đệ tử...

’Thái độ sống bảo vệ môi sinh’ dưới quan điểm của Phật giáo

Ngày nay nhân loại đang đứng trước vấn đề khủng hoảng môi sinh. Khủng hoảng môi sinh là sự ô nhiễm môi sinh do...

Tịnh Xá Ngọc Mỹ

Vào năm 1950 có đoàn du Tăng trì bình khất thực hóa duyên nơi vùng đất Mỹ Tho do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dẫn đầu. Bấy...

Tụng niệm cho người sắp lâm chung thế nào cho đúng?

Vấn đề tụng niệm và hộ niệm cho người sắp lâm chung thật rất quan trọng. Có thể nói, vai trò của người hộ...

Chùa Bình An

Chùa Bình An được Ni sư thượng Chí hạ Chơn húy Diệu Hòa thành lập năm 1920 tại ấp Tân Thuận A, xã Bình...

Nuôi dưỡng thân tâm, hiển bày Phật tâm

HĐ Nguyên bản chữ Nôm Âm đọc tiếng Việt chữ Nôm Đệ tứ hội Tin xem, miễn cóc một lòng, thì rồi mọi hoặc. Chuyển tam độc, mới chứng...

Tinh tấn trong Bát đại nhân giác

HĐ  Như chúng ta đã biết, Bát đại nhân giác là một trong những tác phẩm kinh điển Đại thừa, do Ngài An Thế...

Chùa Thiên Phước

Năm 1812, ông bà Lê Văn Học là người địa phương đã phát tâm hiến cúng gần 2 mẫu đất để xây dựng chùa...

Thiện và ác

HĐ  Tất cả những người học Phật đều biết rằng, cốt lõi của sự học và hành theo lời Phật dạy đều nằm trong...

Thâm ý qua hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Đây chỉ lược giải thích vài đặc điểm trong hình tượng đức Phật Thích Ca. Mong rằng những khi đến lễ dưới chân tượng...

Ý nghĩa 3 nén hương trong Phật giáo

3 nén hương mang ý nghĩa đặc biệt. Số 3 tượng trưng cho Tam bảo là Phật – Pháp – Tăng. Số 3 tượng...

Lời Phật dạy về việc sử dụng tiền bạc đúng pháp

Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Nếu tiêu xài phung phí vô bổ, không dùng đồng tiền có được để...

TIN ĐÃ ĐĂNG

Scroll Up