31 C
Ho Chi Minh City, VN
T2, 10 Th8 2020 - 2563
Trang chủ Phật học

Phật học

Nghi thức hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Quán Thế Âm có nghĩa là quán sát xem xét lắng nghe tiếng khổ của tha nhân để tùy duyên cứu độ. Ngài luôn...

Hành trì kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện

Nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường...

Thọ trai Quá Đường trong Thiền môn

 Đây là một trong nhiều nghi thức của Phật giáo, đồng thời là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an...

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng...

Bát Quan Trai giới

Bát quan trai giới là một phương pháp tu hành của người tại gia thọ trì 8 giới, áp dụng trong một ngày một...

Niết bàn trong Phật giáo thật sự là gì?

Niết bàn (tiếng Phạn: nirvāṇa) là cảnh giới tồn tại của các bậc giác ngộ, hoặc Niết bàn chỉ là trạng thái của tâm…...

Tội phước theo ta như bóng với hình

Người Phật tử chân chính, cần phải biết rõ tội phước để tìm cách tránh dữ làm lành, nếu tu hành mà không biết...

Bồ tát giới

Bồ Tát giới phạm vi rất rộng, tư tưởng vô cùng khoáng đạt, vượt thoát mọi chấp thủ và ước lệ đời thường, nó...

Phá giới

Đạo Phật đang phát triển rộng rãi đến nhiều tầng lớp. Rất nhiều các bậc tri thức, các nhà khoa học chân chính, đến cả những người vốn bảo thủ đã...

Giáng trần độ sanh

HĐ  Ca Tỳ La, Ca Tỳ La Đản sanh Thái tử quang minh rạng ngời Nhạc thiên trỗi dậy khắp nơi Mừng đấng cứu thế tuyệt vời...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Apsara và dòng kinh sám hối

Mẹ không ngủ suốt mấy canh giờ. Đêm trắng. Với mái tóc mẹ trắng. Dưới chân tượng Phật trắng. Tiếng mõ đều. Tiếng mõ không tắt...