Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhâm viên tịch

34
Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhâm

CÁO PHÓ

BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN HOÀNG MAI

SƠN MÔN TRUNG HẬU CÙNG TOÀN THỂ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CHÙA LINH ĐƯỜNG

THÀNH TÂM KÍNH CÁO

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ ĐÀM NHÂM

TRỤ TRÌ CHÙA LINH ĐƯỜNG – HOÀNG LIỆT – HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI

NGUYÊN CHỨNG MINH BAN ĐẶC TRÁCH NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

NGUYÊN PHÓ BAN ĐẶC TRÁCH NI GIỚI TP. HÀ NỘI

NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN THANH TRÌ

Đã an nhiên thị tịch vào lúc 11 giờ 30 ngày 02/07/2020

(Tức ngày 12/05/Canh Tý)

Trụ thế 91 tuổi – Hạ lạp 56 niên

LỄ NHẬP KIM QUAN:

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 03/07/2020 (Tức ngày 13/05/Canh Tý)

LỄ DI QUAN:

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 04/07/2020 (Tức ngày 14/05/Canh Tý)
Hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ

 

BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN HOÀNG MA

                                                                               TRƯỞNG BAN

THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN THANH