Buffet gây quỹ chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

218

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của Ni Giới, cùng nhau gánh vác Phật sự chung. Ngày mùng 3/3/Kỷ Hợi (chủ nhật 7/4/2019) chùa Bồ Đề Lan Nhã lần thứ 3 tổ chức Buffet gây quỹ chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo do Phân Ban Ni Giới TPHCM đăng cai tổ chức năm 2020.

Chùa Bồ Đề Lan Nhã
– Địa chỉ: 247/8 Bình Tiên,
phường 8, quận 6, TP.HCM

– Chỉ đường: Xem bản đồ
– Điện thoại: 028.38540285
– Email: huelienbdln@gmail.com

Giá vé: 100.000đ/vé

Ghi chú: Giao vé miễn phí khi đặt 20 vé trở lên. Số lượng ít hơn xin quý Tăng – Ni, Phật tử hoan hỷ mua tại chùa.

Kính mong Tăng – Ni, Phật tử ủng hộ.

 

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC TẠI CHÙA BỒ ĐỀ LAN NHÃ

Hàng tháng vào ngày 17âl, tại chùa tổ chức khóa tu MỘT NGÀY AN LẠC có thỉnh giảng sư thuyết pháp, với sự tham dự trên dưới 300 Phật tử.

Ngày 17/2âl (thứ Sáu ngày 22 tháng 3 DL), bắt đầu vào thời khóa tu lúc 6 giờ 30 sáng, 9 giờ có Ni Sư Thích Như Lan thuyết giảng phật pháp. đến 3 giờ 30 chiều kết khóa.