Buffet gây quỹ chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

72

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của Ni Giới, cùng nhau gánh vác Phật sự chung. Ngày mùng 10/8/Kỷ Hợi (chủ nhật 08/9/2019) chùa Bồ Đề Lan Nhã lần thứ 4 tổ chức Buffet cúng dưỡng gây quỹ  chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo do Phân Ban Ni Giới TPHCM đăng cai tổ chức năm 2020.

Chùa Bồ Đề Lan Nhã
– Địa chỉ: 247/8 Bình Tiên,
phường 8, quận 6, TP.HCM
– Chỉ đường: Xem bản đồ
– Điện thoại: 028.38540285
– Email: huelienbdln@gmail.com

Giá vé: 100.000đ/vé

Ghi chú: Giao vé miễn phí khi đặt 20 vé trở lên. Số lượng ít hơn xin quý Tăng – Ni, Phật tử hoan hỷ mua tại chùa.

Kính mong Tăng – Ni, Phật tử ủng hộ.