BR-VT: Đại Giới đàn Huệ Đăng – Những phiên họp ban đầu

117

Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại Giới đàn Huệ Đăng trong hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020, từ ngày 03 đến 10/10/2020 Thường trực BTS tỉnh cùng Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã triệu tập 7 phiên họp của các Tiểu ban trong Ban Kiến đàn họp để nghe báo cáo về phương án hoạt động để từ đó có những góp ý – điều chỉnh sao cho Đại Giới đàn được vận hành hoàn mãn và trang nghiêm nhất.

Kể từ năm thành lập 1991 đến 2017 trong 5 nhiệm kỳ trước, mỗi nhiệm kỳ BTS tỉnh đã tổ chức 2 giới đàn. Từ Giới đàn I đến Giới đàn VII đã trải qua 7 Đại Giới đàn đều lấy tên cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hòa. Bởi Hòa thượng Thiện Hòa là người khai sơn Đại Tòng Lâm. Ngài có công rất lớn và có tầm nhìn rất xa khi khai khẩn mảnh đất này, nhờ vậy mà Giáo Hội.

Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có được một cơ sở Phật giáo tầm cở như ngày nay. Sau công lao kiến lập của Hòa thượng Thiện Hòa thì Hòa thượng Đồng Huy là người gắn bó với mảnh đất Đại Tòng Lâm này lâu nhất. Nhiệm vụ đầu tiên của Ngài là Giám tự sau đó là Trưởng ban quản trị Đại Tòng Lâm rồi đến Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh. Vì vậy Đại Giới đàn lần thứ VIII đặc biệt là lấy tên Đại Giới đàn Đồng Huy để mang tính kế tục.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong phương hướng hoạt động BTS tỉnh quyết định thay đổi thời gian tổ chức các Đại GIới đàn, thay vì 5 năm 2 kỳ chuyển sang 4 năm 2 kỳ. GIới đàn lần thứ IX mang tên cố Hòa thượng Thiền sư Bảo Tạng.

Giới đàn lần thứ X được BTS GHPGVN tỉnh tổ chức mang tên cố Hòa thượng Huệ Đăng người tiêu biểu cho tinh thần Phật giáo gắn với truyền thống yêu nước phụng đạo: Đất nước có độc lập tự chủ thì Phật pháp mới hóa độ tròn duyên.

Trong Hội nghị tổng kết năm 2019 nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của BTS tỉnh trong năm 2020, Hội nghị đã thống nhất tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng vào tháng 10 âm lịch. Tháng 6/2020 Thường trực BTS tỉnh bước đầu đã thống nhất thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Đại Giới đàn và phân công, phân nhiệm đến các Trưởng Tiểu ban. Từ đó đến cuối tháng 9/2020 các Tiểu ban đã có nhiều cuộc hội ý để đưa ra phương án hoạt động, thay đổi, bổ sung nhân sự cho tiểu ban mình.

Từ ngày 03/10 đến 10/10/2020 Thường trực BTS tỉnh và Thường trực Ban Tổ chức Giới đàn đã tổ chức 7 phiên họp với các Tiểu ban để lắng nghe phương án hoạt động, các đề nghị và có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh sao cho Đại Giới đàn hoạt động trang nghiêm và thuận lợi nhất. Sau các phiên họp này các Tiểu ban sẽ tổ chức phiên họp riêng để hoạch định chương trình hoạt động chi tiết trình Thường trực Ban Kiến đàn duyệt y. Đại Giới đàn lần này có sự thay đổi tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến các sơ đồ hoạt động của các Tiểu ban. Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Đại Tòng Lâm, khu nhà ở Giới tử và thành viên Ban Kiến đàn đều bao quanh Trung tâm này.

Quảng Chuyên (PSO)