23 C
Ho Chi Minh City, VN
T6, 28 Th2 2020 - 2563

Vấn đề bình đẳng nam nữ trong đạo Phật có cần...

Việc bình đẳng nam nữ trong Phật giáo đã được đặt ra ở vài nơi trên thế giới như ở Đài Loan và Hàn Quốc đã làm xôn xao dư luận, gây rúng động...

Đóa Hoa Vạn Hạnh – Ni Trưởng Thích Nữ Giác Hương,...

1. Thân thế: Năm 1944 (Giáp Thân), theo nhân duyên tục đế, Ni trưởng được sanh ra trong dòng họ Lê, ở tỉnh Quảng Nam. Cha...

Cầu an

HĐ  Chúng tôi có một người bạn, Vương, anh là người Việt gốc Hoa, tánh tình rất thẳng thắn và thực tế. Biết nhà ba...

Kinh Trường Bộ

Kinh Sonadanda 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga...

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy

Chương hai: Báo Ân Lời thuật rằng, lễ trọng ở cúng tế; do vậy báo đền ân đức là một...

Trung Luận

PHẨM VII QUÁN VỀ BA TƯỚNG (Gồm 35 bài kệ) Hỏi: Kinh nói pháp hữu vi có ba tướng là sinh, trụ, diệt. Vạn vật do...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

PHẨM 7: HÓA THÀNH DỤ Phật bảo các vị Bhikṣu rằng: "Vào thuở quá khứ vô lượng vô biên...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải

PHẨM 7 HÓA THÀNH DỤ Hóa Thành Dụ là ví dụ hóa ra cái thành tạm, cho kẻ đi...

Trang web trong nước

Trang web nước ngoài

ẨM THỰC CHAY

TIN ĐÃ ĐĂNG

BÌA ĐẶC SAN HOA ĐÀM

LIÊN KẾT

0FansLike
12SubscribersSubscribe

XEM THÊM