Sư ông Trúc Lâm

155

(HT. thượng Thanh hạ Từ)

Chia sẻ
Tin trướcTam thân
Tin kế tiếpKinh Di Giáo lược giải