Hoài niệm tôn sư

246

Thơ Hoa Đàm ~ Hoài niệm tôn sư

 

Phụng vì: Quan Âm đường thượng từ Lâm Tế Chúc Thánh Chánh tông, tứ thập tam thế, hú y thượng Đồng hạ Mật, tự Thông HIển, hiệu Tịnh Minh Ni trưởng Giác linh thuỳ từ chứng giám.

 

Chia sẻ
Tin trướcLời đức Phật
Tin kế tiếpSống một mình