Hoài niệm tôn sư

43

 

Phụng vì: Quan Âm đường thượng từ Lâm Tế Chúc Thánh Chánh tông, tứ thập tam thế, hú y thượng Đồng hạ Mật, tự Thông HIển, hiệu Tịnh Minh Ni trưởng Giác linh thuỳ từ chứng giám.

 

Chia sẻ
Tin trướcTruyện cười xuân 2018
Tin kế tiếpLời đức Phật