26 C
Hochiminh, Vietnam
T6, 21 Th6 2019 - 2563
Trang chủ Phật học

Phật học

Nhập Lăng-già kinh

Nhập Lăng-già kinh (tiếng Trung: 入楞伽經, rù lèngqié jīng;  lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp);  lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ...

Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

HĐ  Dẫn nhập Phật giáo Nguyên Thủy (PGNT), hay còn gọi Phật giáo Theravada, có nghĩa “học thuyết của người xưa, hay giáo thuyết của các...

Thập nhị nhân duyên

Theo kinh Duyên khởi, mười hai nhân duyên cụ thể như sau: Vô minh (zh. 無明, sa. avidyā, pi. avijjā), sự không thấu hiểu Tứ diệu đế, không hiểu Khổ là...

Thích Thanh Từ

Thiền sư Thích Thanh Từ là một hòa thượng Phật giáo Việt Nam. Tuổi thơ Thích Thanh Từ tên khai sinh Trần Hữu Phước, sau đổi thành...

Trách nhiệm hộ pháp của Phật tử trong thời hiện đại

HĐ  Phật Niết Bàn hơn hai ngàn năm trăm năm, thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại khoa học kỹ thuật tiên...

Một số quan điểm triết lý nhập thế của các vị thiền sư góp...

Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế - mở đầu cho sự hình thành và phát triển một thời đại thịnh vượng...

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la...

Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh

Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh (zh. shŏulèngyán sānmèi jīng 首楞嚴三昧經, ja. shuryōgon sanmaikyō, ko. surŭngŏm sammaegyŏng, sa. śūraṃgama-samādhi-sūtra) là một bộ kinh Đại thừa. Tên đầy đủ của kinh này là Phật nói Thủ Lăng...

Cư sĩ

Cư sĩ (zh. 居士, sa. gṛhapati, kulapati, pi. gahapati) là tên dịch nghĩa, cũng được gọi là Trưởng giả (zh. 長者), Gia chủ (zh. 家主), Gia trưởng (zh. 家長), dịch âm Hán-Việt là Ca-la-việt (zh. 迦羅越), Già-la-việt (zh....

Luật tạng

Luật tạng (zh. 律藏; sa., pi. vinaya-piṭaka) là phần thứ hai của Tam tạng, quy định về việc sống tập thể của chư tăng, chư ni. Luật...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Gửi hồn vào mái ngói

HĐ Không biết từ bao giờ, khi thẩm định một công trình kiến trúc, điều được chú ý đầu tiên chính là hoa văn trang...

Chúc mừng

Chuyển hóa