26 C
Hochiminh, Vietnam
T5, 18 Th4 2019 - 2562
Trang chủ Phật học

Phật học

Phật giáo Hà Tiên dưới thời Mạc Cửu

HĐ Hà Tiên là vùng đất đặc biệt từ địa lý, tên gọi cho đến sự hình thành và phát triển. Từ xa xưa vùng...

Pháp chủ

Pháp chủ (chữ Hán:法主) danh xưng đầy đủ là: Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh (chữ Hán:越南佛教教會證明理事會法主) hay Thiền gia Pháp chủ (chữ Hán:禪家法主) là danh hiệu cao nhất...

Tào Động tông

Tào Động tông (zh. cáo-dòng-zōng 曹洞宗, ja. sōtō-shū) là một tông phái Thiền quan trọng tại Trung Quốc được hai vị Thiền sư sáng lập, là Động Sơn Lương...

Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thế nào là cách...

Mâu Ni (Muni) nghĩa là gì? Từ “thanh tịnh, bình đẳng, giác” trong tựa đề kinh này, Mâu Ni là tịch tĩnh. Mâu Ni...

Chùa Vĩnh Tràng

Chùa Vĩnh Tràng tọa lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở Nam Bộ, được xếp hạng di...

Tịnh xá

Tịnh xá (chữ Phạn: विहार Vihara) là cách gọi của người Ấn Độ phật giáo nói về các tịnh thất trong các ngôi chùa, là các công trình kiến trúc nhà...

Thượng tọa

Thượng tọa (chữ Hán: 上座) là một danh hiệu chỉ các vị Tăng sĩ Phật giáo, là một người đã thọ Tỳ kheo giới, nên còn gọi...

Tam thân Phật

HĐ hông hình, chẳng tướng, ấy Pháp thân Chẳng cao, chẳng thấp, chẳng căn trần Hiện thân tướng mạo nơi trần thế Báo thân, Ứng hóa, để độ...

Quốc sư Phước Huệ với việc đào tạo Ni giới

HĐ  1. Lời dẫn Quốc sư Phước Huệ là một vị danh Tăng của Bình Định nói riêng và của Phật giáo Việt Nam nói chung....

Tọa thiền

Tọa thiền (zh. zuòchán 坐禪, ja. zazen), nghĩa là ngồi thiền, là phương pháp tu tập trực tiếp đưa đến Giác ngộ. Mới đầu tọa thiền đòi hỏi thiền giả...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Luật tông

Luật tông (zh. lǜzōng, 律宗, ja. ritsu-shū), là một tông phái Phật giáo Trung Quốc do Đạo Tuyên (596-667) thành lập. Giáo pháp của phái này dựa trên Luật tạng của Pháp Tạng bộ (sa. dharmaguptaka),...