26 C
Hochiminh, Vietnam
T5, 18 Th4 2019 - 2562

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Luật tông

Luật tông (zh. lǜzōng, 律宗, ja. ritsu-shū), là một tông phái Phật giáo Trung Quốc do Đạo Tuyên (596-667) thành lập. Giáo pháp của phái này dựa trên Luật tạng của Pháp Tạng bộ (sa. dharmaguptaka),...